Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Katowicach

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Katowice
gmina: M. Katowice
miejscowość: Katowice

Informacje

Typ szkoły / placówki: Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia
Patron szkoły: Mieczysław Karłowicz
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Katowicach
Teatralna 16
40-003 Katowice
Poczta: Katowice
telefon: 0322599651
fax: 0322596841
strona internetowa: www.psm.katowice.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Katowicach (Katowice), jest to Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia.

Statystyka

Liczba uczniów: 164
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego
województwo:
powiat:
gmina: